បុគ្គលិកអនាម័យ

Location: 

សាខាភ្នំពេញ​ និង​ សាខាខេត្ត

Department: 

ផ្នែកគណនេយ្យ និងរដ្ឋបាល

Application deadline: 

January 31, 2023

Job overview

 • ធានាអោយបានថាការិយាល័យមានអនាម័យ និងមានផាសុខភាពជានិច្ច

Apply Now

Key responsibilities

 • ធានាអោយបានថាការិយាល័យមានអនាម័យ និងមានផាសុខភាពជានិច្ច
 • ត្រួតពិនិត្យលើក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មអនាម័យជារៀងរាល់ព្រឹក
 • រៀបចំការបាញ់សំលាប់សត្វល្អិតនៅចុងសប្តាហ៍ និងក្រៅម៉ោងធ្វើការទៅតាមកាលវិភាគ
 • លើកទឹក ភេសជ្ជៈ ទៅតាមការស្នើរសុំរបស់បុគ្គលិកឫភ្ញៀវជាមួយនឹងភាពសមរម្យនិងទាន់ពេលវេលា
 • ធានាអោយបាននូវ​ភាពស្អាតនិងក្លិនអោយបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាពិសេសក្នុងបន្ទប់ដាក់ភេសជ្ជៈ
 • ធានាអោយបានថាគ្រប់កន្សែងដៃត្រូវស្អាតជានិច្ចត្រូវមានសាប៊ូលាងដៃនិងសំភារៈផ្សេងៗដែលចាំបាច់​​​ក្នុងបន្ទប់ទឹកមានគ្រប់គ្រាន់
 • ត្រូវសំអាតកែវទឹកនិងរបស់របរផ្សេងទៀតអោយបានស្អាតមុននឹងចាកចេញពីការិយាល័យ

Capabilities and experience

 • មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច១ឆ្នាំ
 • អាចធ្វើការបាននៅចុងសប្តាហ៍ក្នុងករណីដែលចំាបាច់
 • មានទំនាក់ទំនងល្អរស់រាយរាក់ទាក់ ស្មោះត្រង់ មានអនាម័យល្អ ចេះបត់បែនតាមកាលៈទេសៈ
 • ស្លូតបូត មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារនិងប្រឹងប្រែងធ្វើការ

How to apply

If you would like to apply for this vacancy, email your cover letter and CV to :

hr@vattanacbank.com