អ្នកបើកបរ

Location: 

សាខាភ្នំពេញ​ និង​ សាខាខេត្ត

Department: 

ផ្នែកគណនេយ្យ និងរដ្ឋបាល

Application deadline: 

January 31, 2023

Job overview

Apply Now

Key responsibilities

 • បើកបរជូនបុគ្គលិកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍
 • ដឹកជញ្ជូនឯកសារឫសំភារៈទៅតាមសាខាដោយយកចិត្តទុកដាក់
 • ថែទាំរថយន្តរបស់ធនាគារនិងលាងសំអាតអោយបានស្អាតជាប្រចាំ
 • ត្រួតពិនិត្យរថយន្តអោយបានទៀងទាត់មុននិងពេលក្រោយបើកបរ
 • ប្រើប្រាស់សម្រាប់តែការងាររបស់ធនាគារអោយចំគោលដៅ
 • មិនអនុញ្ញាត្តិអោយប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនឡើយ
 • ធ្វើការកត់ត្រាការប្រើប្រាស់រថយន្តជាប្រចាំ
 • ការងារផ្សេងៗទៀតដែលប្រធានដាក់ជូន

Capabilities and experience

 • មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច២ឆ្នាំក្នុងការបើកបរ
 • មានប័ណ្ឌបើកបរស្របច្បាប់ប្រភេទខដែលមានសុពលភាពអាចប្រើប្រាស់បាន
 • យល់ច្បាស់អំពីច្បាប់ចរាចរណ៍និងធានាអោយបាននូវសុវត្ថិភាពក្នុងការបើកបរ
 • មានចំនេះដឹងក្នុងការជួសជុលរថយន្ត កាន់តែប្រសើរ
 • មានសមត្ថភាពសរសេរនិងអានភាសាខ្មែរបានល្អនិងចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសកាន់តែប្រសើរ
 • មានសុខភាពមាំមួន កាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់​ ទំនាក់ទំនងល្អភាពអត់ធ្មត់
 • ស្មោះត្រង់​និងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ

How to apply

If you would like to apply for this vacancy, email your cover letter and CV to :

hr@vattanacbank.com